Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Κάθε πρόκληση, νέα ιδέα και project αποτελεί μια ευκαιρία βελτίωσης των δεξιοτήτων και των γνώσεών μου. Μου αρέσει να μαθαίνω νέα πράγματα, να ενημερώνομαι για τις τεχνολογικές εξελίξεις και να συνεισφέρω στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Στον ελεύθερο χρόνο μου ασχολούμαι με τη φωτογραφία, το ψάρεμα και το σκάκι.

"The most technologically efficient machine that man has ever invented is the book."
-Northrop Frye-
profil cyrcular
profil cyrcular